^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Завърши изпълнението на проект „По стъпките на Кюстендилското селско хоро”

Проектът „По стъпките на Кюстендилското селско хоро” бе реализиран от НЧ „Пробуда 1961” гр. Кюстендил”. Дейности бяха реализирани в продължение на шест месеца - в периода 1.09.2022 – 28.02.2023 г.
Обект на проекта бе специфичното и уникално по своята същност “Кюстендилско селско хоро”. Целта му бе опазването и популяризирането на уникалното и характерно само за  областта – „Кюстендилско селско хоро” и предаването му на младото поколение.

Проектът бе насочен към подрастващото поколение и широк кръг от обществото, които желаят да научат и съхранят най-характерният танц за кюстендилския край – “Кюстендилско селското хоро”.
В проектните инициативи се включиха ученици от 4 до 12 клас, танцьори от ТФ ”Нова генерация” с хореограф Евгений Вучков, родители, приятели и почитатели на българските народни танци.
В рамките на проекта бе проведен подбор на участници от ТФ „Нова Генерация”, които се включиха в дейностите по проекта, изготвен бе мултимедиен продукт „Виртуален самоучител”, издадено ръководство “Стъпка по стъпка”, проведени обучения на деца и младежи да танцуват селско хоро и надиграване, изготвена информационна брошура.
В резултат от реализирането на проекта бяха привлечени нови участници към школата по народни танци в читалище „Пробуда 1961”, осигурена бе подкрепа за поддържане и развитие на творческия потенциал на деца и ученици, занимаващи се с любителско изкуство, популяризирани бяха българските фолклорни традиции и кюстендилското селско хоро сред подрастващото поколение по достъпен, ангажиращ и интерактивен начин.
С изпълнението на проекта НЧ „Пробуда 1961” допринесе за съхранението и популяризирането на танцовото фолклорното богатство на кюстендилския край, както и за неговото предаване на младото поколение чрез съвременни форми на неформално обучение и достиженията на новите технологии.
Проектът „По стъпките на Кюстендилското селско хоро” е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”, по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество”.

grajdanskicentar_kn@abv.bg