^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Днес заседава Общински съвет Кюстендил

Днес заседава Общински съвет Кюстендил. В дневния ред са включени 16 докладни записки.
В дневния ред е включено проектно предложение по Процедура BG-RRP-8.013 „Екологосъобразна мобилност“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.
Ще бъде гласувана докладна за обучение на ученици от училищата на територията на община Кюстендил по програмиране и дигитални науки, както и докладна относно финансиране на Футболен клуб „Велбъжд“ – Кюстендил.


Местният парламент ще гласува и докладна  относно кандидатстване с концепция за проектно предложение по Териториална стратегия от програмата Интеррег България – Северна Македония 2021-2027.
Ще бъде разгледано и проектно предложение по процедура BG05SFPR003-1.005 – „За по-добро бъдеще“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. ,както и  проектно предложение по процедура BG05SFPR003-1.004 – „Подкрепа“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.

grajdanskicentar_kn@abv.bg