^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Тренинг за младежи

На 3 и 4 август 2023 г., в Осоговската планина се проведе обучение за повишаване на капацитета на младежи от гр. Кюстендил за организиране на инициативи в сферата на изкуството и културата“ част от проект „Следвай ритъма на младите”, Договор № 25-00-33/12.07.2023 г. по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2023 г, към Министерство на младежта и спорта.

В семинара се включиха 10 младежи от целевата група по проекта, а целта му бе да повиши капацитета за организиране на прояви в сферата на изкуството и културата и привличане на нови публики.
По време на обучението бяха проведени дискусии и ролеви игри с практическа насоченост, а на всички участници бяха раздадени обучителни материали, свързани с темата.

grajdanskicentar_kn@abv.bg