^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

70 години от създаването на Съвета на Европа. Фото конкурс в Instagram

На 5 май 2019 г. ще се навършат 70 години от създаването на Съвета на Европа. В организацията членуват 47 европейски държави. През седемте десетилетия от своето съществуване, Съветът на Европа обединява ценностната система на държавите, членуващи в организацията и разработва 225 международни договора, които създават по-високи стандарти в областта на правата на човека, върховенството на закона и демокрацията. През цялата 2019 г., държавите, членуващи в Съвета на Европа, ще отбележат 70 годишния юбилей с различни събития. По повод своята 70-годишнина, Съветът на Европа е обявил и фото конкурс в Instagram, целящ да разкрие разнообразните гледни точки, които гражданите от 47-те държави-членки имат за Европа днес. Конкурсът е в пет категории:
Хора (таг #MakingEurope2019 #people)
Места (таг #MakingEurope2019 #places)
Моменти (таг #MakingEurope2019 #moments)
Предизвикателства (таг #MakingEurope2019 #challenges)
Черно и бяло (таг ##MakingEurope2019 #blackandwhite)
Участващите снимки следва да използват и тага на официалния акаунт на Съвета на Европа в Instagram: @CouncilofEurope В конкурса може да се включи всеки гражданин, навършил 13 години и живеещ в някоя от 47-те държави. Периодът на провеждане на конкурса е между 4 февруари и 30 април. Определените от жури шестима победители, ще бъдат поканени в Страсбург, Франция на юбилейно събитие през октомври 2019 г.
Повече информация за конкурса може да бъде открита ТУК

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.