^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Конференция „Този път ще гласувам, за да бъда чут“, 09 – 11 май, град Пловдив

Национален младежки форум организира конференция „Този път ще гласувам, за да бъда чут“, която ще се проведе в град Пловдив. Конференцията има за цел да запознае младежи от цяла България с едни от най-важните теми, свързани с предстоящите Европейски избори.

Ще бъдат дискутирани едни от най-важните теми, свързани с предстоящите Европейски избори: ниското участие на младите хора по време на изборите, последиците от нарастващия популизъм и възраждащият се краен национализъм и различните настроения за ролята на Европейския съюз сред младежите, както и какви са възможностите за развитие на бъдещите политики в европейски план.

•Трябва ли да позволяваме на някой друг да решава вместо нас?  (Защо е важно да направим информиран избор и да гласуваме).

•Европейският съюз вярва в младите хора или младите хора вярват в ЕС?

•Как функционира Европейският парламент, европейските избори и защо този вот е решаващ за бъдещето ни (Какво мога да направя в настоящето?).

•Какви са бъдещите европейски и национални тенденции за развитие политиките, които засягат нас младите хора (Как да се включа?).

Конференцията ще се проведе в три съдържателни части:

•Представяне на социологическо проучване относно текущото състояние и тенденции сред младите хора.

•Анализ на текущата ситуация в Европа и запознаване участниците с европейските институции от близо.

• Дискусионна среща на участниците с младежки представители от различни политически семейства.

Търсим теб:

•Ти си младеж между 16-29 години и си граждански активен на местно и национално ниво?

•Интересуваш се от демократичните процеси случващи се около теб?

•Искаш да знаеш повече за европейските институции, както и да промениш средата в която живееш? •Искаш да споделиш твоята гледна точка, относно бъдещият път по който Европейският съюз трябва да поеме?

•Би се радвал да споделиш своите идеи с други младежи и политически представители? Ако отговорите на тези въпроси са положителни, то можеш да кандидатстваш още сега ТУК:

Краен срок за кандидатстване: 18.04.2019 г.

Селекцията на участниците ще бъде проведена на база  попълнената електронна форма за участие (покриване на условията за участие и мотивация за участие). Одобрените участници ще бъдат информирани чрез електронна поща до: 25.04.2019 г. Разходите за настаняване, храна и работни материали за конференцията се поемат от организаторите. Работният език е български. Това събитие е част от проекта „Гласът на младите“, в подкрепа на кампанията за предстоящите Европейски избори 2019 година. Проектът се изпълнява от Национален младежки форум и е финансиран от Европейски парламент. Конференцията се организира в партньорство със Сдружение „Национална младежка карта“, Галъп Интърнешънъл и Фондация „Фридрих Еберт“.

Програмата на конференцията ТУК

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.