^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Конкурс за участие в Национална конференция за четенето 2019

В ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+”, на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Еврогайдънс център, Национален Европас център и Евродеск България, ЦРЧР обявява конкурс по темата „Четене и комуникация“.

 

Конкурсът е насочен към училища, детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, центрове за подкрепа на приобщаващото образование, както и към учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които темата е значима и които са я засегнали по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по проекти от Програма „Еразъм+”, дейностите eTwinning, Европас, Еврогайдънс, Евродеск и други европейски програми.

Условия на конкурса

Ако желаете да участвате в конкурса и съответно в Конференцията, изпратете кратко представяне на своя идея, добри практики или познат за вас случай, при който четенето – книгата – словото са изиграли в общуването, в изграждането на основани на комуникацията дейности и общности, своята незаменима роля.

Разработките си изпращайте на e-mail адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Краен срок за изпращане – 17 юли 2019 г.

Разработките да бъдат в обем не по-голям от 2 стандартни страници, в края на които да бъдат представени: пълното име на училището / институцията, в която кандидатът работи, възраст на обучаемите, кратко представяне на участника, точен адрес на институцията, актуален телефон и е-mail за връзка с кандидата. Кандидатурите са индивидуални.

Разработки с липсващи авторски данни няма да бъдат включени в конкурса.

Конференцията

Най-добрите разработки ще дадат възможност на кандидатите да участват в тридневната Национална конференция за четенето, която ще се проведе в периода 31 юли – 2 август 2019 г в град Велико Търново.

Образователните институции на победителите в конкурса ще бъдат обявени на 22 юли 2019г. на Интернет страницата на ЦРЧР www.hrdc.bg.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите и по електронната поща – на предоставените от тях адреси за контакт.

Най-добрите текстови и снимкови материали ще бъдат включени и в бъдещи издания на ЦРЧР. Ако имате въпроси, можете да се свържете с ЦРЧР на - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 02 /915 50 24 и 02/915 50 33.

За повече информация ТУК

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.