^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Евростат: Какави езици се изучават най-много в ЕС

Английският език е най-популярният чужд език, който се изучава в ЕС. Близо 98% от учениците са научили английски език в прогимназиалното образование през 2017 г. Английският е следван от френски (33,4%), немски (23,3%) и испански (16,9%).

 

В някои държави-членки обаче се изучават и чужди езици, различни от английски. Например над 50% са изучавали френски език в средното средно образование в Ирландия, Италия, Кипър, Холандия, Португалия и Румъния. Немски език е изучаван от повече от половината ученици в Дания и Полша, а испански език са взети от малко повече от половината ученици на това ниво на образование във Франция. В държавите-членки почти всички ученици в прогимназиалното образование изучават два или повече чужди езици. Разгледайте нашата цветна и лесно разбираема инфографика на страницата ни „Теми в светлината на прожекторите“, за да откриете изучаването на чужди езици на всяка държава-членка на ЕС.

Източник: таблица на Евростат educ_uoe_lang01

С тези новини се отбелязва Европейският ден на езиците, който се отбелязва всяка година на 26 септември.

За повече информация: •Преглед на статистиката на образованието и обучението

За повече информация ТУК

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.