^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Анкетно проучване в областта на туризма

НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил в партньорство с Община Видин и Сдружение на гражданите „Понишавие“, гр. Пирот, Сърбия, провеждат проучване на тема "Възможности и предизвикателства за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в транс-граничния регион". Инициативата е по проект „Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на услугите – СТЪПКИ“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. 

Целта на проучването е да се направи анализ и оценка на състоянието на туристическите услуги и продукти в трансграничния регион България - Сърбия и на тази база – изготвяне на препоръки за подобрения, включително към квалификацията на персонала, маркетинга и рекламата, както и предприемачеството в туристическия сектор. Проучването е с обхват допустимите области от трансграничния регион – в Република България - Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил и в Република Сърбия - Бор, Зайчар, Ниш, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня. Проучването е насочено към представители на областни и регионални органи на властта, органи на местната власт, бизнеса, гражданското общество, образователни и обучителни организации, местното население, туристи, гости и други заинтересовани страни.

 

Линк към проучването на български език – https://www.surveyrock.com/ts/DP6NN7

Линк към проучването на сръбски език - https://www.surveyrock.com/ts/DRAW37  

 

Линковете ще са активни до 23:30 часа на 10.06.2020 г.

grajdanskicentar_kn@abv.bg