^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Онлайн семинар на тема: Ефективно използване на водните ресурси

Национална служба за съвети в земеделието организира уебинар на тема: „Ефективно използване на водните ресурси. Добри практики при използване на водите за напояване на земеделските култури“. Събитието се организира от Териториални областни офиси на НССЗ - гр. Кюстендил и гр. Перник и Институт по овощарство, гр. Пловдив към Селскостопанска академия и ще се проведе на  30.7.2020 (четвъртък) от 10:00.

Лекторът на събитието ще бъде проф. Куман Куманов от Института по овощарство, гр. Пловдив към Селскостопанска академия
Основните теми на информационния семинар ще бъдат следните:
► Ефективно използване на водните ресурси;
► Добри практики при използване на водите за напояване на земеделските култури;
► Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
При провеждане на обучение ще бъде използвана онлайн платформата ZOOM. Включването ще бъде възможно през електронно устройство (телефон, лаптоп, компютър) с достъп до интернет.Участието е безплатно и без такси за земеделски стопани от цялата страна.
Източник: dnews

grajdanskicentar_kn@abv.bg