^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Четири модулно обучение на тема „Укрепване на капацитета и гарантиране на устойчивост на НПО Мрежата“

В периода 26-27 март 2015 г. в хотелски комплекс „Рамира" гр. Кюстендил бе проведено четири модулно обучение на тема „Укрепване на капацитета и гарантиране на устойчивост на НПО Мрежата" по проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт". Проектът се реализира от НЧ „Братство 1869" в партньорство с Община Кюстендил и Институт за икономическа политика гр. София, и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.
Обучението бе насочено към неправителствени организации от област Кюстендил, които членуват в създадената по проекта Мрежа на неправителствените организации за област Кюстендил.

Прочети още...

Откритият в читалище „Братство 1869” Граждански център, започна да приема сигнали и препоръки от гражданите

През първите две седмици от своята работа, експертите в Центъра - Сияна Стоянова и Гергана Станчева са приели 7 сигнала и препоръки от граждани, относно изпълнение на общински политики, както и мнения на гражданите за взети решения на местно ниво, които обхващат живота в сферите икономика и финанси, екология и природни ресурси, малцинства и защита на човешките права, младежи, хора в неравностойно положение.
Дейността на Центъра е достъпна за всички жители от област Кюстендил на място в читалище „Братство 1869", както и на интернет платформата, създадена по проекта и фейсбук страницата.

Напредък на проекта "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт"

След стартирането и успешното реализиране на първите дейности по проекта „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. (www.ngogrants.bg), през месец февруари 2015 г. бе проведена еднодневна среща с представители на неправителствени организации от област Кюстендил, създадена бе НПО мрежа, която обединява неправителствени организации от Кюстендилска област и регистрирана като сдружение с нестопанска цел с наименование „Гражданска мрежа - Кюстендил".

Прочети още...

Откриване на Граждански център - Кюстендил

На 27.02.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил бе открит Граждански център в рамките на проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт", по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Проектът се реализира от НЧ „Братство 1869” в партньорство с Община Кюстендил и Институт за икономическа политика гр. София.

Прочети още...

Проведе се еднодневна среща за създаване на НПО Мрежа за област Кюстендил

На 06.02.2015 г. от 11.00 ч. в НЧ „Братство 1869" гр. Кюстендил бе проведена еднодневна среща за създаване на НПО Мрежа за област Кюстендил.
Инициативата е по проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."
В нея взеха участие екипът по проекта и 30 представители на неправителствени организации от област Кюстендил, които са участвали в еднодневните информационни срещи по проекта.

Прочети още...

grajdanskicentar_kn@abv.bg