^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

В края на месец август 2015 г. се проведе работна среща с експертите в Граждански център - Кюстендил

На 31.08.2015 г. от 10.00 ч. в офиса на Граждански център - Кюстендил бе проведена работна среща. Дейността се реализира в рамките на проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
В работната среща взеха участие Иван Андонов - Ръководител на проекта, Милена Маркова - експерт „Логистика", Елеонора Борисова - експерт „Организатор обучения и събития", Елина Костадинова - счетоводител по проекта, Орлин Балабанов - председател на създадената НПО Мрежа по проекта - сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил", Юлия Драганова - експерт „Публични политики" и експертите, работещи в Гражданския център - Адриан Тодоров и Гергана Станчева.

Прочети още...

Работни срещи с местната власт

В началото на месец август 2015 г. се проведоха останалите 4 работни срещи с представители на местната власт в Област Кюстендил. Срещите се проведоха в рамките на изпълнението на проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
Целта им бе да бъде представена дейността на открития Граждански център – Кюстендил и създадената по проекта „Гражданска мрежа - Кюстендил" на представителите на местната власт, както и да бъдат създадени партньорски отношения между местната власт и НПО сектора.
Участие в тях взеха Иван Андонов – ръководител на проекта, представители на партньорските организации, експерти по проекта, представители на създадената по проекта НПО мрежа, местни неправителствени организации, членове на общинските съвети и общински администрации и др.

Прочети още...

През месец август се проведе работна среща на екипа и партньорите по проекта

На 03.08.2015 г. от 15.00 ч. в сградата на Община Кюстендил бе проведена работна среща на екипа и партньорите по проекта в рамките на изпълнението на проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
В работната среща взеха участие Иван Андонов – ръководител на проекта, Елина Костадинова – счетоводител, Елеонора Борисова – експерт „Организатор обучения и събития", Милена Маркова - експерт „Логистика", Юлия Драганова - есперт „Публични политики" и Адриан Тодоров – експерт в Граждански център - Кюстендил.
На работната среща бяха обсъдени реализираните до момента дейности, постигнатите резултати, както и бяха дискутирани организационни въпроси, свързани с подготовката и провеждането на работни срещи с местната власт през месец август.

Проведе се поредната работна среща с експертите в Граждански център - Кюстендил

На 31.07.2015 г. от 10.00 ч. в офиса на Граждански център - Кюстендил бе проведена работна среща. Дейността се реализира в рамките на проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
В работната среща взеха участие Иван Андонов - ръководител на проекта, Милена Маркова - експерт „Логистика", Елеонора Борисова - експерт „Организатор обучения и събития", Елина Костадинова - счетоводител по проекта, Орлин Балабанов - председател на създадената НПО Мрежа по проекта - сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил", Юлия Драганова - експерт „Публични политики" и експертите, работещи в Гражданския център - Адриан Тодоров и Гергана Станчева.

Прочети още...

Работни срещи с местната власт

През месец юли 2015 г. се проведоха 5 работни срещи с местната власт в общините Кюстендил, Невестино, Бобов дол, Дупница и Сапарева баня.
Срещите бяха проведени в рамките на изпълнението на проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
Участие взеха Иван Андонов – ръководител на проекта, представители на партньорските организации, експерти по проекта, представители на създадената по проекта НПО мрежа, местни неправителствени организации, членове на общинските съвети и общински администрации и др.

Прочети още...

grajdanskicentar_kn@abv.bg