^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Информационна среща „Възможности за участие в процесите на формулиране на политики и вземане на решения на местно ниво“

На 04.12.2014 г. от 10.00 часа в гр. Кюстендил се проведе информационна среща на тема: „Възможности за участие в процесите на формулиране на политики и вземане на решения на местно ниво" по проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт", по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

Прочети още...

Работна среща

На 01.12.2014 г. в НЧ „Братство 1869" бе проведена работна среща на екипа по проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт". Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На срещата присъстваха Иван Андонов – ръководител на проекта, Елина Костадинова – счетоводител, Елеонора Борисова – експерт „Организатор обучения и събития" и Милена Маркова - експерт „Логистика".

Целта на срещата бе да се обсъдят организационни въпроси, касаещи провеждането на еднодневните информационни срещи по проекта, да се разпределят отговорностите между членовете на екипа, отговорен за неговото управление и изпълнение и да се планират предстоящи инициативи по проекта.

Пресконференция

На 25.11.2014 г., в гр. Кюстендил се проведе пресконференция за стартиране на проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На пресконференцията присъстваха представители на партньорските организации по проекта - Иван Андонов – председател на читалище „Братство 1869" и ръководител на проекта, Виктор Янев – зам. кмет на Община Кюстендил и Калин Маринов – изпъл. директор на Институт за икономическа политика гр. София, както и членове на експертния екип, отговорен за изпълнението на проекта.

Прочети още...

Работна среща с партньорите по проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт"

031114На 03.11.2014 г. от 11.30 ч. в сградата на НЧ "Братство 1869" гр. Кюстендил бе проведена работна среща с партньорите и екипът, отговорен управлението и изпълнение. на проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Прочети още...

Стартиране на проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт”

На 27.10.2014 г. НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил подписа договор с Фондация Институт „Отворено общество” - София за финансиране на проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт”.
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg.

Прочети още...

grajdanskicentar_kn@abv.bg