^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Работна среща на екипа и партньорите по проекта

На 04.02.2015 г. в сградата на Община Кюстендил се проведе работна среща на екипа и партньорите по проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт". Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Прочети още...

Работна среща по проекта

На 28.01.2015 г. в НЧ „Братство 1869" бе проведена работна среща на екипа по проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт". Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
На срещата присъстваха Иван Андонов – ръководител на проекта, Елина Костадинова – счетоводител, Елеонора Борисова – експерт „Организатор обучения и събития" и Милена Маркова - експерт „Логистика".

Прочети още...

Информационна среща „Принципи на добро управление на местно ниво и ползи от гражданското участие във формирането на политики и взимането на решения“

На 10.12.2014 г. от 10.00 часа в гр. Кюстендил се проведе информационна среща на тема: „Принципи на добро управление на местно ниво и ползи от гражданското участие във формирането на политики и взимането на решения“ по проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт", по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

Прочети още...

Информационна среща „Възможности за участие в процесите на формулиране на политики и вземане на решения на местно ниво“

На 04.12.2014 г. от 10.00 часа в гр. Кюстендил се проведе информационна среща на тема: „Възможности за участие в процесите на формулиране на политики и вземане на решения на местно ниво" по проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт", по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

Прочети още...

Работна среща

На 01.12.2014 г. в НЧ „Братство 1869" бе проведена работна среща на екипа по проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт". Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На срещата присъстваха Иван Андонов – ръководител на проекта, Елина Костадинова – счетоводител, Елеонора Борисова – експерт „Организатор обучения и събития" и Милена Маркова - експерт „Логистика".

Целта на срещата бе да се обсъдят организационни въпроси, касаещи провеждането на еднодневните информационни срещи по проекта, да се разпределят отговорностите между членовете на екипа, отговорен за неговото управление и изпълнение и да се планират предстоящи инициативи по проекта.

grajdanskicentar_kn@abv.bg