^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Напредък на проекта "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт"

След стартирането и успешното реализиране на дейностите през първите четири месеца по проекта „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. (www.ngogrants.bg), през месец март 2015 г. бе проведено двудневно четиримодулно обучение на тема „Укрепване на капацитета и гарантиране на устойчивост на НПО Мрежата".
В него взеха участие представители на 30 неправителствени организации от област Кюстендил, които членуват в създадената по проекта Мрежа на неправителствените организации за област Кюстендил.

Прочети още...

Поредна работна среща с експертите в Граждански център - Кюстендил

На 30.04.2015 г. от 11.00 ч. в офиса на Граждански център - Кюстендил бе проведена работна среща на експертния екип по проекта, председателя на Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил" и експертите, работещи в Граждански център - Кюстендил.
Целта на срещата бе да се разгледат и анализират постъпилите сигнали и препоръки от граждани въз основа на попълнените от тях анкетни карти.
Дейността се реализира в рамките на проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
В работната среща взеха участие Иван Андонов - Ръководител на проекта, Милена Маркова - експерт „Логистика", Елеонора Борисова - експерт „Организатор обучения и събития", Елина Костадинова - счетоводител по проекта, Орлин Балабанов - председател на създадената НПО Мрежа по проекта - сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил", Юлия Драганова - експерт „Публични политики" и експертите, работещи в Гражданския център - Сияна Стоянова и Гергана Станчева.

Прочети още...

Проведе се работна среща на екипа и партньорите по проекта

На 15.04.2015 г. в сградата на Община Кюстендил бе проведена работна среща на екипа и партньорите по проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт". Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
На срещата присъстваха Иван Андонов – ръководител на проекта, Елина Костадинова – счетоводител, Елеонора Борисова – експерт „Организатор обучения и събития", Милена Маркова - експерт „Логистика" и Юлия Драганова - есперт „Публични политики".

Прочети още...

Граждански център - Кюстендил взе участие в „Младежко изложение 2015”

На 01.04.2015 г. експертите от Граждански център - Кюстендил - Сияна Стоянова и Гергана Станчева взеха участие в „Младежко изложение 2015", което се организира от читалище „Братство 1869" и се проведе в рамките на Международния конкурс за класическа китара „Акад. Марин Големинов".
На изложението експертите представиха мисията, целите и дейността на Центъра, както и бе предоставена възможност на гражданите да споделят мнения и препоръки, свързани с дейността на структурите на местната власт, да подадат сигнали до вземащите решения на местно ниво чрез попълването на анкетни карти.

Прочети още...

Работна среща с експертите в Граждански център - Кюстендил

На 31.03.2015 г. от 10.00 ч. в офиса на Граждански център - Кюстендил бе проведена работна среща на експертния екип по проекта, председателя на Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил" и експертите, работещи в Граждански център - Кюстендил.
Дейността е по проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
Целта на срещата бе да се разгледат постъпилите сигнали и препоръки от граждани въз основа на попълнените от тях анкетни карти.
В работната среща взеха участие Иван Андонов - Ръководител на проекта, Милена Маркова - експерт „Логистика", Елеонора Борисова - експерт „Организатор обучения и събития", Орлин Балабанов - председател на създадената НПО Мрежа по проекта - сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил", Юлия Драганова - експерт „Публични политики" и експертите, работещи в Гражданския център - Сияна Стоянова и Гергана Станчева.

Прочети още...

grajdanskicentar_kn@abv.bg