^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Партньори

Посетете още...

Archived Articles

Работни срещи с местната власт

През месец юли 2015 г. се проведоха 5 работни срещи с местната власт в общините Кюстендил, Невестино, Бобов дол, Дупница и Сапарева баня.
Срещите бяха проведени в рамките на изпълнението на проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
Участие взеха Иван Андонов – ръководител на проекта, представители на партньорските организации, експерти по проекта, представители на създадената по проекта НПО мрежа, местни неправителствени организации, членове на общинските съвети и общински администрации и др.

Прочети още...

През месе юли се проведе работна среща на екипа и партньорите по проекта

На 02.07.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Кюстендил бе проведена работна среща на екипа и партньорите по проекта в рамките на изпълнението на проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
На срещата присъстваха Иван Андонов – ръководител на проекта, Елина Костадинова – счетоводител, Елеонора Борисова – експерт „Организатор обучения и събития", Милена Маркова - експерт „Логистика" и Юлия Драганова - есперт „Публични политики".
На работната среща бе направен анализ на реализираните до момента дейности, постигнатите резултати, както и бяха обсъдени организационни въпроси, свързани с подготовката и провеждането на работни срещи с местната власт в деветте общини на Област Кюстендил.

През месец юни 2015 г. се проведе поредната работна среща с експертите в Граждански център - Кюстендил

На 30.06.2015 г. от 10.00 ч. в офиса на Граждански център - Кюстендил бе проведена работна среща. Дейността се реализира в рамките на проект "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
В работната среща взеха участие Иван Андонов - Ръководител на проекта, Милена Маркова - експерт „Логистика", Елеонора Борисова - експерт „Организатор обучения и събития", Елина Костадинова - счетоводител по проекта, Орлин Балабанов - председател на създадената НПО Мрежа по проекта - сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил", Юлия Драганова - експерт „Публични политики" и експертите, работещи в Гражданския център - Сияна Стоянова и Гергана Станчева.
Целта на срещата бе да се анализират постъпилите сигнали и препоръки от граждани въз основа на попълнените от тях анкетни карти през месец юни 2015 г.

Прочети още...

Работна среща за изграждане на капацитет за изпълнение на проекти по Програмата на НПО в България по ФМ на ЕИП

На 24.06.2015. г. от 10.00 ч. в „Принцес Хотел София" се проведе работна среща за изграждане на капацитет за изпълнение на проекти по Програмата на НПО в България по ФМ на ЕИП, в която взеха участие експертите от НЧ „Братство 1869" гр. Кюстендил - Милена Маркова и Елеонора Борисова. Срещата бе организирана от Институт „Отворено общество" гр. София и Фондация „Работилница за граждански инициативи". На работната среща присъстваха г-н Велико Шербанов - Финансов мениджър, Десислава Тенчева - координатор проекти и над 100 представители на организации, които изпълняват проекти по Програмата. На работната среща бяха обсъждани и разяснени въпроси, свързани с процедурите за изпълнение на проекти, тяхното финансово и техническо отчитане, мерките за визуализация и публичност на проектите, както и бе даден отговор на въпроси, поставени от бенефициентите.

В началото на месец юни се проведе работна среща на екипа и партньорите по проекта

На 04.06.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на Община Кюстендил бе проведена работна среща на екипа и партньорите по проекта в рамките на изпълнението на проект „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
На срещата присъстваха Иван Андонов – ръководител на проекта, Елина Костадинова – счетоводител, Елеонора Борисова – експерт „Организатор обучения и събития", Милена Маркова - експерт „Логистика" и Юлия Драганова - есперт „Публични политики".
На работната среща бяха анализирани реализираните до момента дейности, постигнатите резултати, както и организационни въпроси, свързани с изпълнението на предстоящи дейности по проекта и подготовката за междинно отчитане.

grajdanskicentar_kn@abv.bg